BLE skenování

Ilustrace BLE skenování

🟦Bluetooth LE a hledání zařízení v okolí BLE má v zásadě dvě schémata hledání zařízení v okolí: 1️⃣Pasivní hledání, kdy Central zařízení pouze poslouchá, co Peripheral zařízení vysílají pomocí své Advertising sekvence2️⃣Aktivní hledání, kdy Central zařízení poslouchá a dále vysílá