minimodule

VSC a PlatformIO

🐞Prozatím se mi nepodařilo zprovoznit prostředí pro ladění programů JTAG rozhraním tvořeným „minimodule“ převodníkem jako debug interface a upload interface v PlatformIO. Myslím, že potíž bude někde v macOS driverech pro FTDI2232. Následoval jsem všechny návody jako odpojit všechny drivery

Osazení VCNL4200

Je čas na osazení součástek horkým vzduchem Musím osadit sensory ve zvláštních pouzdrech na desky detektoru. Nejcitlivější se mi zdá proximity detektor, tedy nejcitlivější v tomto návrhu. Je to plastová součástka s dvěma optickými prvky na horní straně. Pouzdro je