1️⃣jedním z menších úkolů poslední doby bylo spolunavrhnout kontroler s RS485 sběrnicí.

Nebyl to žádný velký problém. MCU bude nějaký ARM Cortex-M0, periferie obyčejný UART a driver pravděpodobně něco od ST. Zaměřil jsem se hlavně na správnou funkci a ESD ochrany, protože sběrnice musí být velmi odolná. Ve fázi výroby bude důkladně testována.

ESD ochrana sběrnice
ESD ochrana sběrnice
RS485
Štítky: