Diagramy

Kreslení vývojového diagramu

✍️✍️✍️ Kreslení diagramů Tento projekt je svým způsobem zvláštní. Tentokrát trávím velké množství času přemýšlením a připravou na programování. Proč? Protože se snažím zamezit plýtvání časem při psaní nefunkčního kódu a raději se snažím vše dopředu promyslet a domyslet.