Vývoj

Můžete si mě najmout na určitou část vývoje nebo například na určitý konkrétní vývojový úkol. Ve vývojových činnostech upřednostňuji oceňování práce na základě hodinové sazby a časového rozpočtu, který si na začátku projektu vzájemně schválíme. Oproti pevné částce je to pružnější varianta vzhledem k okolnostem, které při vývoji mohou nastat.

Cena za hodinu vývoje od 700 bez DPH v závislosti na typu projektu a povaze prováděné práce.

Konzultace

Rád vám pomohu s revizí vašeho návrhu a provedu jeho nezávislou kontrolu. Podle vašeho přání se dostanu do potřebné hloubky analýzy.

Ideální čas pro tento druh konzultace je doba po dokončení návrhu ještě před objednávkou výroby prototypové série nebo některé další revize. Konzultace umožní zkontrolovat návrh nezávislým pohledem a může ušetřit zklamání a samozřejmě peníze.

Nabízím 3 možnosti:

Potřebujete zkontrolovat schéma a posoudit, zda jste na nic nezapomněli.

Potřebujete zkontrolovat schéma a ověřit, že bude po elektrické stránce vše vzájemně v souladu.

Potřebujete zkontrolovat schéma, elektrické parametry a provést kontrolu vyrobitelnosti a správnosti návrhu plošného spoje.