Takto vypadá jedno z vydání mého newsletteru, který vydávám pod názvem 🤦‍♂️ Co jsem zkazil tentokrát.

Fragment schématu
Fragment schématu

Příliš velké řídicí napětí

Při návrhu jednoduchého spínače záporného napětí jsem si neuvědomil, že spínací napětí POWEROK se přičte k napětí -12 V a překročí tím limit pro provoz tranzistoru IRLML2502, který jsem použil.

Je to moje hrubá chyba a jak už to tak bývá, objevila se hned ve dvou návrzích z podobné doby vzniku.

Jak z toho ven?

Řešení může být hned několik.

  • Nejlepším je přidat rezistor mezi Gate Q9 a Drain Q1 a vytvořit tak dělič napětí mezi -12 V a POWEROK (typicky asi 3V). Například rezistor 10k již nastaví úbytek napětí na R94 (a fakticky VGS) na asi polovinu rozdílu napětí mezi -12 V a POWEROK.
  • Méně vhodnou možností je nahradit tranzistor Q1 bipolárním tranzistorem, který bude mít nastaven pracovní bod tak, že bude daleko od saturace. Pak tento tranzistor vytvoří spodní rezistor tohoto odporového děliče „svým tělem“.
Náhled webu
Náhled webu