Provedu analýzu na úrovni schématu:

✔️ posoudím navržené zapojení z hlediska vazeb a požadavků

✔️ navrhnu nápravná opatření a upozorním na možné problémy

Pokračuji dále a o úroveň níže:

✔️ projdu všechny katalogové listy a parametry každé integrované součástky

✔️ ověřím, že použité bloky a obvody mají správně nastavená rozhraní a budou v elektrické shodě

Výstupem bude opět přehledný seznam všech provedených kroků na všech úrovních. Všechny nálezy podrobně popíši a vysvětlím návrhy k jejich opravě.

Časová náročnost je minimálně 3 dny a narůstá s rozsahem vašeho projektu. Na celkovém času se dohodneme po úvodním ohodnocení vašeho návrhu ještě před začátkem mé práce.

Cena je 18000 Kč (720 USD) bez DPH

Každý další den je ohodnocen částkou 6000 Kč bez DPH za den.