Provedu analýzu na úrovni schématu:

✔️ posoudím navržené zapojení z hlediska vazeb a požadavků

✔️ navrhnu nápravná opatření a upozorním na možné problémy

Provedu analýzu na úrovni datasheet:

✔️ projdu všechny katalogové listy a parametry každé integrované součástky

Budu postupovat ještě o úroveň níže:

✔️ kompletně projdu návrhy plošných spojů ve všech vrstvách, měděných i neměděných

✔️ posoudím kvalitu provedení a navrhnu úpravy vzhledem k systémové integritě signálů

✔️ posoudím následnou vyrobitelnost a navrhnu úpravy k jejímu snadnějšímu provedení

Výstupem bude přehledný seznam všech provedených kroků na všech úrovních. Popíšu a vysvětlím vše, co bude nutné upravit nebo změnit.

Časová náročnost je minimálně 5 dní a narůstá s rozsahem vašeho projektu. Na celkovém času se dohodneme po úvodním ohodnocení vašeho návrhu před započtením prací. 

Cena je 28000 Kč (1120 USD) bez DPH

Každý další den je ohodnocen částkou 6000 Kč bez DPH za den.