✔️ zkontroluji vzájemné vazby jednotlivých bloků a obvodů

✔️ posoudím očekávané funkce zapojení a vyhodnotím rizika jejich dosažení

Výstupem bude přehledný seznam všech provedených kroků a detailní popis kritických nálezů a návrhů úprav.

Časová náročnost je minimálně jeden den a narůstá s rozsahem vašeho projektu. Celkovou časovou náročnost si dohodneme před začátkem mé práce.

Cena je 8000 Kč (320 USD) bez DPH za den.