Ukázka výkresu s kótami na střed padů

Ukázka výkresu s kótami na střed padů

Ukázka výkresu s kótami na střed padů