🇬🇧

Successful design workflow

 • 1️⃣ Listed project requirements.
 • 2️⃣ Extracted project deliverables.
 • 3️⃣ Mutual agreement upon project deadlines and design cost.
 • 4️⃣ Calm and flexible design work.
 • 5️⃣ Mutually verified prototypes.
 • 6️⃣ Manufacturing vendor-independent data export.
Typical project process
Typical project process

🇨🇿

Pracuji jako externí vývojář HW a takto vždy vypadá moje spolupráce se zástupcem firmy:

 • Existuje jasná představa o tom, čeho chce firma dosáhnout.
 • Společně její vizi rozebereme a snažím se již v této fázi najít možná řešení.
 • Zástupce firmy definuje mantinely jako jsou cena, čas vývoje elektroniky a firmware.
 • Přednesu rizika, která z parametrů projektu vyplynou a najdeme společně cestu, jak se jim vyhnout. Případně upravíme vývojové požadavky.
 • Poté vypočítám svou dobu vývoje, materiálové a jiné náklady a celkovou cenu vývoje elektroniky.
 • Většinou bezprostředně po dohodě o začátku projektu provádím první kroky jako je objednávka materiálu, případně jiných součástí, které mají delší dobu dodání atd.

Zákazníci

V průběhu roku 2022 jsem změnil způsob práce na 100% zakázkový. To znamená, že nemám stálého zákazníka, pro kterého bych pracoval soustavně každý měsíc.

Jistě, mám zákazníky, kteří se ke mě vracejí ale mezi zakázkami je zpravidla mezera v délce několika měsíců a jednotlivé projekty spolu zřídka souvisejí.

Pro mě to znamená neustálé získávání zakázek. Pro zákazníky to znamená, že nemám alokovanou kapacitu na délčí dobu než je nutné pro dokončení běžících projektů.

Minulost

Pro tyto zákazníky jsem v minulosti pracoval nejdelší dobu a nebo ještě přerušovaně pracuji.

PanConnect, s.r.o.

Pro firmu PanConnect jsem pracoval jako externí vývojář elektroniky a embedded programátor. Mou zodpovědností je vedle vývoje i příprava výrobních dat a zajištění prototypových vzorků, buď svépomocí nebo kooperací s dalšími společnostmi, jako je například Safiral, s.r.o.

Hotové moduly zdrojů
Hotové moduly zdrojů
Téměř hotový návrh DPS
Téměř hotový návrh DPS

CAG Electric Machinery, s.r.o

Zástupce firmy CAG Electric Machinery si mě vyhledal na portále Na volné noze (kde již nepůsobím). Mnou vyvíjený přístroj je chytrý snímač fyzikálních veličin s komunikátorem Bluetooth® LE. Jedná se o výrobek s velkým tlakem na nízkou výrobní cenu, a proto je zde na místě důkladná optimalizace od prvních kroků vývoje.

První verze snímače

Na obrázku je ukázka první verze snímače, která vznikla převzetím schematu vývojového kitu MSK firmy Dialog Semiconductor a převedla tak referenční návrh výrobce do skutečného výrobku. V podstatě ale z kitu zůstalo jen jádro v podobě MCU a paměti.

Druhá verze snímače

Druhá verze snímače již zahrnula finální požadavky designerů, kteří si přáli kulatý tenký design. Snímač obsahuje již zálohované hodiny reálného času a přídavný přesný magnetometr s teploměrem.

Český metrologický institut

Pro ČMI vyrábím hlavně měřicí přístroje a přípravky pro laboratorní měření. Jedná se o zesilovače napětí a proudu, TIA zesilovače, napájecí zdroje, měřicí zesilovače a zobrazovače.

Měřicí zesilovač pro sondy Akiyama

Některé přístroje nemají ani vlastní krabičku, ale dodávám je jako modul. Zákazník si pak s modulem naloží podle svých potřeb.

Digitálně ovládaný filtr
Šumový generátor

ABB, s.r.o.

Firmě ABB jsem se snažil pomoci výrobou různých měřicích kabelů a přípravků, které velcí výrobci nechtějí vůbec vyrábět nebo je vyrábějí za příliš vysokou cenu.

Výroba 50-žilového kabelu

Tlustý 50-žilový kabel sloužil jako propojovací prvek mezi měřicím přístrojem a teplotní komorou s měřeným zařízením.

Výroba přesných vysokoteplotních přístrojových zesilovačů

Prusa Development, s.r.o.

Pro Prusa Development jsem pracoval dílem jako elektronik se zaměřením na silnoproud a jako vývojář prototypových řešení firmware. První zodpovědnost přináší nejčastěji výrobu měřicích přípravků a jednoduchých rozváděčů pro jejich stále se rozvíjející firmu.

Měřič spotřeby 3D tiskáren

Zde je ukázka měřicího přístroje pro analýzu spotřeby 3D tiskáren. Obsahuje elektronický elektroměr s impulsním výstupem a jednoúčelový časovač a čítač s mikroprocesorem, který impulsy počítá, převádí je na spotřebovanou energii, a to všechno po nastavitelnou dobu od 15 minut do 10 hodin.

Oblast vývoje firmware se týká hlavně psaní nových ovladačů pro nová zařízení jako je např. displej.

Test displeje

Displej nakonec použit nebyl, ale úspěšně jsem pro něj napsal firmwarový ovladač a zhotovil tuto prototypovou desku pro ukázku jeho funkce.

Programování displeje pro Original Prusa MINI

Jak to dělám

 • Nejčastěji na sociální síti LinkedIn zaujmu zákazníka, který má zájem o moje služby.
 • Zákazník má vždy představu o tom, co chce získat. Málokdy ale tuší jak a co to může stát.
 • Vždy společně rozebereme problém na co nejmenší díly a tím získá projekt určitou „stavbu“.
 • Na základě rozboru se pokusím vypočítat ceny vývoje na mé straně. V současně době většinou bez ceny materiálu, která se mění každý den.
 • Pokud zákazník souhlasí, začínám na projektu pracovat.

Nástroje

K vývoji používám výhradně ECAD systém KiCAD. Jedná se o volně dostupný a otevřený systém, takže zákazník nemá nikdy problém předaný projekt otevřít, upravit, změnit, předat dál. Žádné licence nejsou potřeba.

Veškerá data předávám v otevřené formě. Nestavím žádný vendor lock.

Typický postup vývoje

Pro účely ukázky typického průběhu návrhu elektronického zařízení jsem sestavil tento fishbone diagram:

Typical project process
Typical project process

Diagram obsahuje tři klíčové milníky.

 • Dokončení schématu – schéma již obsahuje všechny požadované funkce, některé součástky se ještě mohou změnit, ale funkce zůstane zachována.
 • Rozmístění klíčových součástek na desce dohodnutých rozměrů – pro pokračování v návrhu desky plošných spojů je nutné tento milník oboustraně schválit. Po té již není cesty zpět a změny znamenají nový vývoj za nenabídnutou cenu.
 • Dokončení návrhu desky plošného spoje – opět probíhá oboustranné schválení a poté export výrobních dat pro všechny fáze výroby.

Takto tedy funguje vývoj v mém podání.