Nabídka HW review

Ukázka výstupu HW design review

🛠🛠🛠 HW design reviewJak určitě víte, nabízím služby nazvané Hardware design review: 1️⃣ level Schematics ✔️ zkontroluji vzájemné vazby jednotlivých bloků a obvodů ✔️ posoudím očekávané funkce zapojení a vyhodnotím rizika jejich dosaženíVýstupem bude přehledný seznam všech provedených kroků a