Kurtosis

Kurtosis

❓Víte, co je to kurtosis? Já to nevěděl, ale už to vím. Je to bezrozměrný statistický parametr, který popisuje rozložení prvků dat ve vztahu k normálnímu rozložení. Může být špičatější, plošší nebo podobné Gaussově křivce. 1️⃣ Náhodný signál – kurtosis