Pracuji jako externí vývojář HW a takto vždy vypadá moje spolupráce se zástupcem firmy:

  • Existuje jasná představa o tom, čeho chce firma dosáhnout.
  • Společně její vizi rozebereme a snažím se již v této fázi najít možná řešení.
  • Zástupce firmy definuje mantinely jako jsou cena, čas vývoje elektroniky a firmware.
  • Přednesu rizika, která z parametrů projektu vyplynou a najdeme společně cestu, jak se jim vyhnout. Případně upravíme vývojové požadavky.
  • Poté vypočítám svou dobu vývoje, materiálové a jiné náklady a celkovou cenu vývoje elektroniky a firmware.
  • Většinou bezprostředně po dohodě o začátku projektu provádím první kroky jako je objednávka materiálu, případně jiných součástí, které mají delší dobu dodání atd.

Zákazníci

Nyní, koncem roku 2020, pracuji dlouhodobě pro 4 společnosti, a to jsou PanConnect s.r.o., CAG Electric Machinery, s.r.o., Český metrologický institut a ABB, s.r.o. V minulosti jsem pracoval také pro společnost Prusa Development, a.s.

Pro každou z nich je práce odlišná a pokusím se na jasných příkladech ukázat, jak vypadá.

PanConnect, s.r.o.

Pro firmu PanConnect pracuji jako externí vývojář elektroniky a embedded programátor. Mou zodpovědností je vedle vývoje i příprava výrobních dat a zajištění prototypových vzorků, buď svépomocí nebo kooperací s dalšími společnostmi, jako je například Safiral, s.r.o.

Hotové moduly zdrojů
Hotové moduly zdrojů
Téměř hotový návrh DPS
Téměř hotový návrh DPS

CAG Electric Machinery, s.r.o

Zástupce firmy CAG Electric Machinery si mě vyhledal na portále Na volné noze. Mnou vyvíjený přístroj je chytrý snímač fyzikálních veličin s komunikátorem Bluetooth® LE. Jedná se o výrobek s velkým tlakem na nízkou výrobní cenu, a proto je zde na místě důkladná optimalizace od prvních kroků vývoje.

První verze snímače

Na obrázku je ukázka první verze snímače, která vznikla převzetím schematu vývojového kitu MSK firmy Dialog Semiconductor a převedla tak referenční návrh výrobce do skutečného výrobku. V podstatě ale z kitu zůstalo jen jádro v podobě MCU a paměti.

Druhá verze snímače

Druhá verze snímače již zahrnula finální požadavky designerů, kteří si přáli kulatý tenký design. Snímač obsahuje již zálohované hodiny reálného času a přídavný přesný magnetometr s teploměrem.

Český metrologický institut

Pro ČMI vyrábím hlavně měřicí přístroje a přípravky pro laboratorní měření. Jedná se o zesilovače napětí a proudu, TIA zesilovače, napájecí zdroje, měřicí zesilovače a zobrazovače.

Měřicí zesilovač pro sondy Akiyama

Některé přístroje nemají ani vlastní krabičku, ale dodávám je jako modul. Zákazník si pak s modulem naloží podle svých potřeb.

Digitálně ovládaný filtr
Šumový generátor

ABB, s.r.o.

Firmě ABB se snažím pomoci výrobou různých měřicích kabelů a přípravků, které velcí výrobci nechtějí vůbec vyrábět nebo je vyrábějí za příliš vysokou cenu.

Výroba 50-žilového kabelu

Tlustý 50-žilový kabel sloužil jako propojovací prvek mezi měřicím přístrojem a teplotní komorou s měřeným zařízením.

Výroba přesných vysokoteplotních přístrojových zesilovačů

Ukázky spolupráce v minulosti

Prusa Development, s.r.o.

Pro Prusa Development pracuji dílem jako elektronik se zaměřením na silnoproud a jako vývojář prototypových řešení firmware. První zodpovědnost přináší nejčastěji výrobu měřicích přípravků a jednoduchých rozváděčů pro jejich stále se rozvíjející firmu.

Měřič spotřeby 3D tiskáren

Zde je ukázka měřicího přístroje pro analýzu spotřeby 3D tiskáren. Obsahuje elektronický elektroměr s impulsním výstupem a jednoúčelový časovač a čítač s mikroprocesorem, který impulsy počítá, převádí je na spotřebovanou energii, a to všechno po nastavitelnou dobu od 15 minut do 10 hodin.

Oblast vývoje firmware se týká hlavně psaní nových ovladačů pro nová zařízení jako je např. displej.

Test displeje

Displej nakonec použit nebyl, ale úspěšně jsem pro něj napsal firmwarový ovladač a zhotovil tuto prototypovou desku pro ukázku jeho funkce.

Programování displeje pro Original Prusa MINI