Realizovaný referenční návrh měřicího zesilovače pro Akiyama NanoSensors™️ sondy. Je to jednoduchý, ale univerzální zesilovač s fázovou smyčkou pro detekci i sub-herzových změn v kmitočtu rezonance sondy.

Pohled na desku zesilovače

NanoSensors™️ sondy slouží k detekci velmi jemných mechanických změn. Do extrémní ostrosti vytažený hrot sondy může dotykem sledovat povrch objektu a velmi citlivě detekovat změnou své rezonanční frekvence změnu rozměru na povrchu.

Návrh pochází přímo ze stránek Akiyama. Zdroj https://www.akiyamaprobe.com/AKIYAMA-PROBE_SimpleContoller_v2.pdf