K měřicí sadě nebo stavebnici pro MCT detektor jsem dostal simulátor proudu MCT detektoru postavený na LED diodě osvětlující fotodiodu. Je to v podstatě optočlen and mnohem citlivější. 

Výchozí hodnota proudu, který je potřeba měřit, je 1 mikroampér. Nemám lepší měřicí přístroj pro takto malé proudy, než je ruční multimetr, ale mělo by to postačit.

Měřicí pracoviště
Nastavení proudu pří vývoji
1 uA proud
Štítky: