🛠 Všechny součástky kitu s DAC jsou umístěny na správných místech

1️⃣ součástky mají své místo
2️⃣ propojovací vzdálenost je krátká a optimální
3️⃣ mohu začít klást skutečné spoje

Součástky na budoucí DPS
Součástky na budoucí DPS
Součástky jsou na svých místech
Štítky: