🛠 Rozmístění součástek první verze

Schéma mám téměř hotové a tohle je první verze rozmístění součástek. Strávil jsem již několik hodin prací na hýbání součástkami tam a zpět a ještě dost hodin to bude trvat.

Správné rozmístění součástek je tou nejdůležitější částí návrhu DPS. Asi se mnou ale nebude každý souhlasit. Pro mě tato část určuje průběh a částečně i úspěch zbývající části projektu.

Snažím se o důkladnou separaci jednotlivých kanálů a o minimální přeslech a šum. Tohle je verze první.

Náhled na rozmístěné součástky
Náhled na rozmístěné součástky
DAC project, rozmístění součástek, první verze
Štítky: