🛠 Testování Optoduplex01 a Optoduplex02

Cíle:
1️⃣ 3V3 napájení na obou stranách a co nejmenší napájecí proud
2️⃣ 115200 baudů komunikační rychlost na UART rozhraní – vzorkovací okamžik v polovině průběhu bitu
3️⃣ maximálně strmé hrany

Výsledky:
1️⃣ Optoduplex01 s tranzistorovým výstupem HCPL-181-000E a proudem If nastaveným na asi 2 mA je vhodný pro kmitočty do asi 50 kHz
2️⃣ Optodupelex02 s digitálním výstupem na TLP2366 a proudem If nastaveným na asi 2 mA je vhodný pro kmitočty do asi 1,5 MHz

Na obrázků je žlutý průběh se vstupním signálem a modrý s výstupním pro Optoduplex02 a frekvenci 1,5 MHz.

Průběh signálů na Optoduplex02
Průběh signálů na Optoduplex02
Ověření funkce Optoduplex jednotek
Štítky: