🛠 Program pro podporu ProxFusion clickboardu

1️⃣ clickboard jménem ProxFusion s obvodem od firmy Azoteq IQS624 – je to kombinace kapacitního snímače s Hallovou sondou
2️⃣ moje čerstvá deska s stm32f030

V současné době je kód už funkční a běží. Měl jsem měnší potíže v začátku a proto je na desce tolik drátů a připojené sondy osciloskopu.

Deska s měřicími sondami
Deska s měřicími sondami
ProxFusion clickboard
Štítky: