🛠Číslicová deska 🛠

Deska s dotykovým ovládáním a NFC je navržená. Nyní je část přesunout pozornost k hlavní desce s mikrokontrolérem.

1️⃣ ESP32-WROOM-32
2️⃣ IQRF komunikátor
3️⃣ I2C pro delší vedení, P82B715
4️⃣ napájecí zdroj, spínaný zdroj z 5V na 3V3

Nic více, čistý a optimalizovaný návrh pro danou aplikaci.

Zábava může začít právě teď.

Začátek návrhu v KiCAD
Začátek návrhu v KiCAD
Zábava může začít
Štítky: