🆕 🆕 🆕 USB nabíječka s Qualcomm Quickcharge

Tento project je redesignem stávajícího návrhu. Můj zákazník chce modifikovat tvar a velikost desky plošných spojů se zachováním funkčnosti.

🔵 řídicím obvodem je UP9616Q a je svého druhu speciální, protože spojuje Quickcharge kontrolér a vstupní snižující DCDC měnič s velkým vstupním rozsahem
napájecího napětí

Velikost desky plošných spojů je přibližně velikost plátku žvýkačky.

Náhled na návrh desky nabíječky
Náhled na návrh desky nabíječky
Qualcomm Quickcharge
Štítky: