🛠 🛠 🛠 Čtení napětí z potenciometru

1️⃣ mám víceotáčkový potenciometr – zde desetiotáčkový
2️⃣ pracovní rozsah bude asi 3 otáčky z celého 10otáčkového pásma
3️⃣ ADC převádí napětí mezi 0V a 3,3V
4️⃣ jedna z možností je opřít horní stranou potenciometru o 3V3 ale pak využít asi jen 1/3 rozsahu ADC
5️⃣ LEPŠÍ variantou je opřít horní stranu potenciometru o napětí vyšší – zde o 5V – a rozšířit tak zadarmo rozsah ADC

Člověk musí být opatrný na maximální vstupní napětí Operačního zesilovače, ale vše záleží na nastavení pracovního rozsahu potenciometru. Jakmile ho nastavíte mezi např. první a čtvrtou otáčku, vše je v pořádku.

Rozsah se podle očekávání zvedne asi 1,5x (přesně 5/3,3-krát)

Náhled na schéma zapojení
Náhled na schéma zapojení
Zvětšení rozsahu ADC zadarmo
Štítky: