🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Záhada s MAX7301 vyřešena

Zapájení obvodu MAX7301 jsem prověřil a provedl znovu. Je v pořádku tak, jako i bylo.

Ve zkratce jsem zjistit toto:

1️⃣ configurační registr platí pro 4 porty
2️⃣ všechny bity tohoto registry musejí být nastaveny správně
3️⃣ příčina byl zápis 00 pro jeden port a toto špatné nastavení způsobilo nezapsání celého registru do obvodu

Text DO NOT USE THIS SETTING jsem četl mnohokrát ale byl jsem slepý a nepružný na to, abych rozšířil jeho platnost na můj případ.

Výřez z datasheetu MAX7301
Výřez z datasheetu MAX7301
MAX7301 funguje
Štítky: