🆕 🆕 🆕 Nová revize projektu s řízením krokového motoru je právě tu

V celém projektu jsou novinky. Nebudu už nadále programátorem, protože mám příliš mnoho činností kolem hardwaru a všeho, že předávám celý kód a projekt kolegovi ze zákaznické firmy.

A ještě větší změna je změna platformy. Už to nebude stm32 ale ESP32. Alespoň to číslo zůstává.

1️⃣ ESP32-D0WD-V3
2️⃣ W25Q128JVSIM
3️⃣ 10ppm 40 MHz crystal

Zbytek zůstává stejný.

Návrh DPS modulu ESP32 Wroom
Návrh DPS modulu ESP32 Wroom
stm32 ➡️ ESP32
Štítky: