👨‍💻👨‍💻👨‍💻 Připomenutí, jak vypsat obsah pole při Debugování v Eclipse

🏎 Toto je připomenutí důležité funkce Debugger console v Eclipse IDE.

Úkol je zadaný tak, že chci vypsat více než 200 prvků pole v Debugger consoli v Eclipse IDE. Problém je, že GDB za Debugger consolí umí vypsat jen 100 prvů najednou. Tedy výpis musí být rozdělen na dva.

Pole array obsahuje např. 256 položek:

1️⃣ > print array[0]@100

2️⃣ > print array[100]@156

Ukázka práce s Debugger consolí
Ukázka práce s Debugger consolí
Výpis obsahu pole při debugu
Štítky: