🛠 🛠 🛠 Zpět do práce

Mám na stole dva nové projekty. V zásadě jde o jeden projekt ale zahrnuje dvě desky, které je nutné změnit a upravit nejednou.

1️⃣ první je řídicí deska s RedPitaya
2️⃣ druhá je řídicí deska s trojicí DAC11001 převodníků

Dostal jsem seznam změn, které je nutné provést a zde bych rád popsal svou zkušenost s obvody se seriovým vstupem a výstupem:

🔴 pouze zařízení s porty označenými jako MISO, MOSI a SCK se chovají jako SPI zařízení
🔴 zařízení s DOUT, DIN a SCLK se jako SPI zařízení chovat nemusejí a většinou nechovají

Na základě těchto dvou zkušeností musím přidat všechny porty třístavové buffery, protože je potřebuji přimět chovat se jako SPI zařízení v plné míře.

Náhled na zapojené buffery
Náhled na zapojené buffery
Nová revize řídicích modulů
Štítky: