🛠🛠🛠Ověření funkce desky s RedPitaya

Dnes mám plán kompletně otestovat řídicí a měřicí desku s RedPitaya.

1️⃣ všechny zdrojové obvody musím ověřit a zkontrolovat
2️⃣ SPI GPIO expander MAX7301 musím velmi pečlivě prověřit
3️⃣ dva ADC obvody musím prověřit a zkontrolovat, že měří správně
4️⃣ jeden DAC obvod musím ověřit a zkontrolovat jeho funkci

Deska samotná se od poslední revize změnila jen trochu, takže těžiště kontroly bude v ověření výroby.

Deska při měření
Deska při měření
Kontrola desky s RedPitaya
Štítky: