🦍🦍🦍 Stále pracuji na data loggeru pro BeastH7

Část data loggeru je rozpracovaná ale blíží se úspěšně ke konci, vše bude na BeastH7 brzy hotové v tomto směru.

Parametry:
1️⃣ celkový počet kanálů k záznamu je maxiálně 10, ale toto číslo je snadno překonfigurovatelné pomocí jediného makra
2️⃣ vzorkovací frekvence je 1 Hz až 32 kHz – založeno na hardwarovém časovači
3️⃣ doba záznamu je od 1 ms do řádově dní
4️⃣ snadný export dat do CSV

Celý datalogger je pouze první částí projektu. Potřebuji ho k získání kvalitních data koherentně vzorkovaných a s určitým pohodlím obsluhy. Potom je exportovaný CSV soubor použit jako datasheet v Edge Impulse Studiu.

A pak se budou dít věcí, o kterých zatím nic nevím.

Náhled na prostředí data loggeru
Náhled na prostředí data loggeru
Datalogger v BeastH7 je téměř hotový
Štítky: