📡📡📡 Návrhové požadavky:
1️⃣ celková indukčnosti antény těsně pod 5,51 µH
2️⃣ celková kapacita, kterou je nutné přidat pro nastavené rezonance obvodu musí být maximálně 1/3 hodnoty kapacity v čipu M24SR64,c ož je 25/3 pF

Varianta A
🧑‍💻 Design – průměr 20 mm, 0.13 mm line width, 0.13 mm gap, 21 turns, the calculated inductance of a single layer 7.96 µH, total calculated inductance 23.88 µH
🌎 Realita – celková indukčnost v boxu 29,1 µH – podcenil jsem faktor vazby, vypočítaná hodnota byla 0,5 a reální asi 0,82. Jediná strana cívka má v boxu indukčnost asi 4,75 µH

Variana B
🧑‍💻 Design – průměr 20 mm, 0,13 mm tloušťka čáry, 0,13 mm mezera, 10 závitů, vypočítaná indukčnost jedné vrstvy 3,19 µH, celková vypočítaná indukčnost 9,58 µH
🌎 Realita – celková indukčnost ve vzduchu 10,2 µH, v boxu 5,31 µH – toto se zdá velmi dobré, velmi malá kapacita bude potřeba pro dostavení rezonance 13,54 MHz

Varianta C
🧑‍💻 Design – průměr 20 mm, 0,13 mm tloušťka čáry, 0,13 mm mezera, 28 závitů, jedna vrstva, vypočítaná indukčnost 9,58 µH – #fuckup – omylem jsem položil obě vrstvy
🌎 Realita – celková indukčnost na vzduchu 40,5 µH, jedna vrstva v boxu 6.18 µH – stále příliš mnoho pro dostavení rezonance na 13,54 MHz

Varianta D
🧑‍💻 Design – použití antény Molex 146236-0151 s feritovou podložkou
🌎 Realita – celková indukčnost na vzduchu 1,84 µH, v boxu 2,04 µH – toto je dobré, umožní to ladění antény

List s výpočty a desky
List s výpočty a desky
Analýza NFC antén
Štítky: