🛠🛠🛠 Součástky jsou pečlivě rozmístěny na desce

Nyní mám desku ve stavu, kdy jsou pečlivě rozmístěné součástky a další kroky jsou následující:

1️⃣ poslat zákazníkovi 3D model desky k odsouhlasení mechanických rozměrů a dalších parametrů
2️⃣ zkontrolovat ještě jednou důkladně schéma s cílem najít zatím neobjevené problémy a omyly
3️⃣ natáhnout ručně cesty a dokončit tak desku z pohledu měděné vrstvy

Tento proces je velmi důležitý milník a fakticky rozděluje proce návrhu DPS na dvě části

🅰️ obrys a velikost desky jsou nyní schválené a součástky jsou na svých místech – další změny by výrazně zasáhly do návrhu a jsou již nechtěné
🅱️ další proces návrhu DPS tkví v proměně myšlených spojů ve skutečné cesty na desce plošných spojů

Rozmístěné součástky na desce plošných spojů
Rozmístěné součástky na desce plošných spojů
Důležitý milník v návrhu DPS
Štítky: