🛠🛠🛠 Testování nově vyrobených desek

Dnes jsem obdržel nově vyrobené desky v počtu 30 kusů, tyto desky jsem navrhovat někdy v průběhu května. Trvalo nějakou dobu je vyrobit a nyní jsou již na mém stole a čekají na moji pozornost.

Nejprve je musím důkladně a pečlivě otestovat:

1️⃣ pečlivá vizuální kontrola desek – hledání slabých míst, špatného zapájení součástek, špatné kvality DPS, chybějících součástek atd.
2️⃣ zkouška zkratů – měřím odpor mezi důležitými místy a zemí – například odpor mezi vstupem napájecího napětí a zemí, mezi výstupem napájecího napětí a zemi – abych zjistil potenciální problémy ještě před prvním připojením desky k napájecímu zdroji
3️⃣ první připojení ke zdroji – začínám od napětí rovného nominálnímu výstupního napětí zdroje – například, pokud je použit 5-12 V snižující měnič s výstupní napětím 3,3 V, začnu připojením 3,3 V na vstup s citlivě nastaveným proudovým omezením a začnu zvyšovat napětí – od určitého místa se přestane výstupní napětí měnit a je nezávislé na napájecím napětí – samozřejmě vidím i negativní věci, pokud se objeví – nadměrný odběr atd.
4️⃣ následuje komunikační test, např. na i2c a další věci vyššího stupně

Seznam může být opravdu dlouhý a lišit se desku od desky, ale začátek bývá vždy stejný.

Vyrobené desky a jejich finalizace
Vyrobené desky a jejich finalizace
Stále stejné kroky pro oživení desek
Štítky: