🙈🙈🙈 Dvojitý #fuckup pro dnešní den

Na začátku jsem byl pečlivě připravený na oživení provedením důkladného optického testu a testu měření odporu mezi důležitými body.

Ale potom…

1️⃣ Nastavil jsem výstul 1 laboratorního zdroje na 3,0 V a 30 mA proudového omezení – byl jsem připravený pomalu zvyšovat napájecí napětí při současném měření výstupního napětí snižujícího měniče na desce – toto je nejbezpečnější metoda oživení zdroje
2️⃣ Zapnul jsem výstup napájecího zdroj, ale něco podivného se událo – výstup snižujícího měniče byl 1,5 V místo přibližně 3,0 V a proud byl pouze 0 mA

Po chvíli jsem zjistil, že jsem špatně vypočítal dělič pro zpětnovazební řízení výstupního napětí měniče – toto byl #fuckup číslo jedna – ale proti tomu jsem byl ochráněn postupem popsaným v bodu 1️⃣

Druhý #fuckup a ten kritický byl to, že jsem místo kabelu z kanálu 1 vzal kabel vedoucí z kanálu 3. A ve spojitosti se špatně nastaveným děličem tato chyba způsobila okamžité poškození MCU a pravděpodobně i modulu RFM69. Proč?

Protože kanál tři byl nastaven na 4,2 V a maximální proud asi 150 mA.

👉👉👉 pokaždé pečlivě kontrolujte kabeláž – může vám to ušetřit peníze a čas

Oprava poškozených součástek
Oprava poškozených součástek
Umrtvení desky pro měření proudu
Štítky: