⚙️⚙️⚙️ Píšu si knihovnu pro UI

Zde je ukázka snímku obrazovky s prostředí Stm32CubeIDE. Nejsem moc dobrý programátor, ale pokaždé se snažím psát lepší a lepší kód.

Každý prvek na obrazovce bude popsaný vlastnostmi v univerzální datové struktuře a to mi věřím pomůže v budoucnu při vykreslování a překreslování obrazovek na OLED displeji.

Ukázka kódu knihovny pro UI
Ukázka kódu knihovny pro UI
Knihovna pro UI prvky
Štítky: