📡 ↝📡 RFM69HW mě pořád zlobí

Neustále bojuji s oživením modulů RFM69HW na mých deskách s stm32l0.

V nastavení modulů je mnoho míst, kde mohu dělat chybu. Mám pár knihoven, které beru jako zdroj, ale nevím, zda jsou funkční. Strávil jsem již několik dní práce a výsledek téměř žádný.

Rozhodl jsem se udělat krok stranou a připravit dva další module připojené tentokrát k ESP32. Jakmile budu mít ověřený funkční vysílač a přijímač, budu moci převzít nastavení radiomodemu a z prázdných míst se konečně budou stávat místa plná.

Pár krůčků v čase…

Oba moduly se mi podařilo zprovoznit a teď mohu přenést nastavení a pár funkcí do svého projektu. Tohle jsem potřeboval jako sůl.

Pohled na náhradní vysílač a přijímač
Pohled na náhradní vysílač a přijímač
Ověření RFM69HW s ESP32
Štítky: