📝📝📝 Nový projekt je na cestě

Dnes pracuji na návrhu nového projektu s výkoným mikrokontrolérem a spoustou LED k řízení

Bude obsahovat

1️⃣ STM32F767

2️⃣ isolovaný RS485

3️⃣ isolované digitalní výstupy a dvojici relé

4️⃣ asi 40 LED k řízení, všech možných barev

Blokové schéma pro návrh projektu
Blokové schéma pro návrh projektu
Příprava tužkou a papírem
Štítky: