🛠🛠🛠 Update všech footprintů celého návrhu může způsobit trochu potíží

Potřeboval jsem updatovat všechny footprinty jednoho staršího návrhu, protože jsem od té doby upravil nastavení 3D modelů svých footprintů a potřeboval jsem tedy nové nastavení promítnout do návrhu.

Updatoval jsem všechny footprinty několika kliky ✔️

Všechny reference všech součástek se uvedly do výchozího stavu viditelnosti a do výchozí polohy ✔️

Druhá část akce způsobila, že musím sedět u počítače dalších 30 minut a ručně rovnat a nastavit všechny reference.

Náhled na rozházené reference
Náhled na rozházené reference
KiCAD a Update all footprints
Štítky: