🎩🎩🎩 Tip pro snadný výběr položek v KiCADu

Stane se vám někdy, že chcete označit více prvků jednoho druhu a změnit je nebo je jen smazat? V KiCADu v editor PCB je nástroj zvaný Filter selected items, který vám právě toto snadno umožní:

1️⃣ vyberte kurzorem myši oblast zájmu

2️⃣ pravým tlačítkem myši vyberte v kontextovém menu Select – Filter selected items

3️⃣ zatržením daných typů objektů ponecháte ve výběru požadovaný typ

Nyní můžete prvky třeba smazat nebo editovat jejich vlastnosti.

Náhled na nástroj výběru typu objektů
Náhled na nástroj výběru typu objektů
Výběr požadovaných prvků v PCB Editoru KiCADu
Štítky: