🎩🎩🎩 KiCAD a jeho kontrastní mód

Zde je další tip, nyní hlavně pro návrháře vícevrstvých desek.

Pokud pracujete na návrhu vícevrstvé desky a máte všechny vrstvy zapnuté, ztrácíte se v detailech. Pokud si některé vrstvy vyplete, ztrácíte zase kontext.

Skvělou pomůckou je Konstrastní mód. Můžete si ho zapnout z menu View – Contrast mode – Inactive Layer View Mode nebo z levého panelu ikon.

Aktivací tohoto módu se ztmaví všechny kromě aktivní vrstvy. Její průhlednost můžete nastavit pomocí horkých kláves { a }.

Přehled a soustředění na místo je zpět.

Náhled na desky v kontrastním módu KiCADu
Náhled na desky v kontrastním módu KiCADu
Kontrastní mód
Štítky: