😕😕😕 Vytvořil jsem opět špatný footprint

Na obrázku je zobrazen výstřižek z datasheetu Everlight jedné z jejich LED. Piny jsou číslovány ve směru běhu hodinových ručiček a to je důvod, proč jsem vytvořil špatný footprint.

Drtivá většina součástek čísluje svoje vývode proti směru hodinových ručiček a tak jsem to udělal i já při editaci footprintu. Nyní jsem obdržel desky a jsou špatné. Musím návrh opravit a objednat je znovu. Nechci zde žádné propojky.

Čtěte dokumentaci pečlivě!

Výstřižek z datasheetu
Výstřižek z datasheetu
Číslování pinů