🩴🩴🩴 Žabka je v angličtině flip-flop, stejně jako klopný obvod

Před několika týdny jsem zde prezentoval výsledek simulace v LTSpice, kde jsem úspěšně ověřil, že Toggle-typ klopného obvody vytvořený z D klopného obvodu funguje správně.

Bohužel, dáběl byl v použitém RC článku na vstupu hodinového vstupu klopného obvodu. Za posledních několik hodin jsem se naučil opět velmi mnoho. Hned vám to řeknu, ať neuděláte stejnou chybu.

1️⃣ klopného obvody jsou sekvenční součástky, které reagují místo na úroveň signály na hranu změny signálu, yo je správně, že?

2️⃣ A věděli jste, že rychlost změny nesmí být příliš nízká? Já ne.

3️⃣ Ve skutečnosti, obvod pracující v LTSpice výborně, nefunguje. A důvodem je, že je rychlost hrany je příliš nízká. Katalogový list říká, že maximální doba je 10 ns/V.

4️⃣ na obrázku je obvod, který bude jistě fungovat lépe

Pečujte o své hrany!

Ukázka řešení toggle přepínače
Ukázka řešení toggle přepínače
Hrany signálu klopných obvodů
Štítky: