➕➖✖️➗ Simulace v LTSpice

Další projekt klepe na moje dveře.

Tentokrát jsem začal povážlivě pomalu

1️⃣ precizní přípravou a studiem po poměrně dlouhou dobu

2️⃣ výběrem správného a nejvhodnějšího propojovacího kabelu a jeho ověřením na vzorku

3️⃣ simulací klíčového prvku návrhu a sice analogovou děličkou s AD734 v LTSpice

Nechci nic nechat náhodě, tento design je poměrně citlivý na finanční stránku věci.

Na obrázku vidíre výsledek jednoho kroku simulace. Možná vidíte i prvky, které byste změnili. Ano, je to možné.

Náhled na okna schématu a simulace v LTSpice
Náhled na okna schématu a simulace v LTSpice
Pomalá práce je taky práce
Štítky: