🛠🛠🛠 TIA zesilovač pro PIN diody

Minulý týden jsem psal o simulace obvodu analogové děličky s AD734. Nyní pracuji na desce, které předchází této části a využívá signálů z PIN diode od Hammamatsu.

1️⃣ jednoduchý zesilovač TIA s operačním zesilovačem

2️⃣ zpětnovazební odporový trimr pro každý kanál

3️⃣ konektor, zvolili jsme USB Type-C hlavně kvůli kabelům

Náhled na rozmístěné součástky desky
Náhled na rozmístěné součástky desky
TIA před děličku
Štítky: