📐📐📐 Ověření zapojení USB kabelu

Včera jsem psal, že jsem pro propojení dvou přístrojů zvolil kabel USB3.0 Type-A na USB Type-C.

Dnes ověřuji, zda je zapojený tak, jak potřebuji a zjišťuji, jak je vůbec zapojený. Není to tak přímočar a celá problematika pro USB novější než 2.0 je zahalena temným závojem.

Ovšem uspěl jsem a kabel je pro projekt velmi vhodný.

Ukázka ověřování zapojení kabelu
Ukázka ověřování zapojení kabelu
Tajemné kabely
Štítky: