⚙️⚙️⚙️ Testing, programming

The Controller boards I assembled at the beginning of this week need to be checked, tested, and initially programmed. My task for today is pretty clear.

1️⃣ careful optical check of all boards

2️⃣ DC resistance check of all important points

3️⃣ powering up from the laboratory DC power supply

4️⃣ STM32CubeProgrammer check

==

⚙️⚙️⚙️ Testování, programování

Desky Controllery, které jsem osazoval na začátku týdne jsou dnes určené k otestování a úvodnímu programování. Můj cíl pro dnešek je tedy jasný.

1️⃣ důkladná optická kontrola všech desek

2️⃣ test odporu důležitých míst proti zemi

3️⃣ napájení z laboratorního zdroje

4️⃣ kontrola pomocí STM32CubeProgrammeru

Desk during programming
Desk during programming
Test and program check
Štítky: