🕥🕥🕥 Back to the #electronica2022 and a few essential ideas as a bonus:

1️⃣ Don’t discuss technical topics with sales representatives. It is a waste of their and your time. Focus on what you both have in common in your jobs.

2️⃣ Always propose solutions. Always. Let people think and feel.

3️⃣ 🔥 Ask for an appointment beforehand. Otherwise, they can tell you they don’t have time for you. I visited only companies that confirmed.

==

🕥🕥🕥 Zpátky na veletrh Electronica 2022 a několik jednoduchých myšlenek k tomu:

1️⃣ Nediskutujte technická témata se zástupci prodeje nebo přímo s prodejci. Je to plýtvání jejich a i vašeho času.

2️⃣ Vždy se snažte navrhnout řešení. Vždy. Nechte svůj protějšek myslet a cítit.

3️⃣🔥 Zajistěte si potvrzený čas schůzky s rezervou dopředu. Pokud tak neučiníte, snadno se vám může stát, že se vám nebudou věnovat tak, jak byste čekali a to je přece škoda. Já sám jsem navštívil pouze firmy, které mi schůzku potvrdily.

Back to the days of Electronica 2022 and a few best practice points as an extra bonus
Back to the days of Electronica 2022 and a few best practice points as an extra bonus
Back to Electronica 2022
Štítky: