🎩🎩🎩 A 3-step guide on how to prepare a simple 3D model for KiCAD

I have a very short guide on preparing a simple 3D model of a component for a KiCAD footprint.

1️⃣ Create a simplified body in FreeCAD. Export the result as a STEP file.

2️⃣ Create a new symbol in the KiCAD Symbol editor as well as a new footprint in the KiCAD footprint editor. 

3️⃣ Attach the exported STEP file to the KiCAD footprint.

==

🎩🎩🎩 Pro dnešek mám velmi stručný návod jak připravit jednoduchý model pro KiCAD

1️⃣ Vytvořte zjednodušené body ve FreeCADu. Výslednou součástku exportujte jako STEP soubor.

2️⃣ Vytvořte nový symbol v Symbol editoru KiCADu a současně nový footprint ve Footprint editoru KiCADu.

3️⃣ Přiřaďte exportovaný STEP soubor k footprintu.

Do you need my assistance with Hardware design? 

Simplified 3D model of a pogo-pin
Simplified 3D model of a pogo-pin
FreeCAD modelling for KiCAD
Štítky: