🛠🛠🛠 HW design reviewJak určitě víte, nabízím služby nazvané Hardware design review:

1️⃣ level Schematics

✔️ zkontroluji vzájemné vazby jednotlivých bloků a obvodů

✔️ posoudím očekávané funkce zapojení a vyhodnotím rizika jejich dosaženíVýstupem bude přehledný seznam všech provedených kroků a detailní popis kritických nálezů a návrhů úprav.

2️⃣ level Datasheet

Provedu analýzu na úrovni schématu:

✔️ posoudím navržené zapojení z hlediska vazeb a požadavků

✔️ navrhnu nápravná opatření a upozorním na možné problémy

Pokračuji dále a o úroveň níže:

✔️ projdu všechny katalogové listy a parametry každé integrované součástky

✔️ ověřím, že použité bloky a obvody mají správně nastavená rozhraní a budou v elektrické shodě


3️⃣ level Layout

Provedu analýzu na úrovni schématu:

✔️ posoudím navržené zapojení z hlediska vazeb a požadavků

✔️ navrhnu nápravná opatření a upozorním na možné problémy

Provedu analýzu na úrovni datasheet:

✔️ projdu všechny katalogové listy a parametry každé integrované součástky

Budu postupovat ještě o úroveň níže:

✔️ kompletně projdu návrhy plošných spojů ve všech vrstvách, měděných i neměděných

✔️ posoudím kvalitu provedení a navrhnu úpravy vzhledem k systémové integritě signálů

✔️ posoudím následnou vyrobitelnost a navrhnu úpravy k jejímu snadnějšímu provedení

💰💰💰 cena závisí na složitosti návrhu a individuální cenovou nabídku vám připravím jakmile mi řeknete o vašem projektu více. Jsem připravený na emailu nebo ze ve zprávách.

Ukázka výstupu HW design review
Ukázka výstupu HW design review
Nabídka HW review
Štítky: