❓Víte, co je to kurtosis?

Já to nevěděl, ale už to vím. Je to bezrozměrný statistický parametr, který popisuje rozložení prvků dat ve vztahu k normálnímu rozložení. Může být špičatější, plošší nebo podobné Gaussově křivce.

1️⃣ Náhodný signál – kurtosis 0
2️⃣ Transient – výstřelový, zubovitý signál, kurtosis větší než 0
3️⃣ Deterministický signál – periodický harmonický nebo neharmonický signál – kurtisis menší než 0

Kurtosis
Popis kurtosis
Kurtosis
Štítky: