Můj zákazník si přeje vyrobit stavebnici zesilovače měřicího signálu z MCT detektoru, což je optický snímač založený na polovodičovém přechodu fotodiody. Má být složen z:

1️⃣ TIA se zesílením alespoň 10 M
2️⃣ obyčejného operačního zesilovače zapojeného jako neinvertující zesilovač s možností nastavit DC složku
3️⃣ antialiasing filter postaveného na LTC1564

Jako operační zesilovač pro TIA jsem vybral AD820, LTC1793 and AD795. Všechny tři by měly vyhovět. Na obrázku je holá deska TIA části.

Deska plošných spojů
Vývoj zesilovače TIA
Stavebnice pro MCT
Štítky: